Over Freshweb.nl

Freshweb.nl is dé leverancier van versproducten voor de horecabranche en grootverbruikers. Een landelijke uitstraling, maar met lokale flexibiliteit; dat is wat Freshweb.nl uniek maakt. Dat betekent eenduidigheid voor al uw vestigingen in Nederland en toch een lokale leverancier die uw ‘taal’ spreekt, uw favoriete (streek)producten in het assortiment heeft en u voorziet van de maximale service.

Het is dankzij deze unieke constructie dat Freshweb.nl optimale kwaliteit garanderen. Freshweb.nl is een innovatieve organisatie, een organisatie die zich bewezen heeft op het gebied van versheid en snelheid van levering. Wij kijken er naar uit om ook uw favoriete Freshwebproducten te leveren!

Verser dan de rest

Een gedurfde uitspraak waar wij met trots 100% achterstaan. Onze lokale levering garandeert de kortst mogelijke afstanden van het land tot in uw hand. We doen onze naam eer aan door producten vroeg in de ochtend in te kopen en de ochtend daarna bij u aan te leveren.

Beste kwaliteit

Volle smaak, optimale stevigheid, gegarandeerde versheid; allemaal kenmerken die de kwaliteit van onze producten omschrijven. Kwaliteit is een voorwaarde voor onze service, een garantie, maar nooit een gevreesd punt van discussie.

Breedste assortiment

Freshweb.nl is een groot voorstander van streekproducten, waarmee wij het milieu ontzien. De producten die niet lokaal kunnen worden ingekocht, importeren wij vanuit alle landen uit Europa. Spaanse pepers voor die pittige tante, Franse kazen voor de Bourgondiër of Griekse olijven voor ‘Neerlands’ blonde Adonis; we kunnen het allemaal leveren.

Persoonlijker dan de rest

Onze lokale Freshwebleveranciers hebben door al die vitamines een beregoed geheugen en weten dus met wie zij zakendoen. Zij benaderen u als persoon, niet enkel als bedrijf. Elkaar bij de voornaam noemen gebeurt dan soms ook vanzelf. Een mens tot mens relatie zegt ons meer dan een geforceerde afstandelijkheid.

Het meest innovatief

Het beste jongetje uit de klas; dat is Freshweb.nl. Noem het streberig, wij noemen het vooral vooruitstreberig. Lekker eten zit in ons bloed en Freshweb.nl wil dan ook blijven vernieuwen om de kwaliteit van versproducten nog beter te maken.

Landelijke uitstraling met een rollende ‘r’ of zachte ‘g’

Hoe klein Nederland dan ook is, toch heeft ons landje een scala aan dialecten waar de VS een puntje aan kan zuigen. Fries en Limburgs lijken in de verste verte nog niet op elkaar. Vindt u het dus prettiger om in uw dialect te spreken met uw Freshwebleverancier, dan is dat geen enkel probleem. Wij koppelen u aan een lokale ondernemer van Freshweb.nl die uw taal spreekt.

Landelijke deal, maar lokale flexibiliteit

Eenduidigheid rondom prijs, kwaliteit, assortiment, levering, betaling enzovoorts voor alle vestigingen binnen uw keten. En dan toch de lokale flexibiliteit? Dat kan. Freshweb.nl maakt landelijke deals, maar koppelt u aan de Freshwebondernemer uit uw omgeving, die daardoor maximale service kan bieden.

Passie en ondernemerschap

Freshweb.nl is betrokken, stoutmoedig, grensoverstijgend, gepassioneerd en ondernemend. Wij werken vol energie aan de groei van ons bedrijf met als doel om iedereen te laten genieten van verse, kwalitatieve producten.

David en Goliath

Klein maar dapper! Freshweb.nl is trots op het feit dat zij met een jonge geschiedenis op slimme wijze kunnen concurreren met grote spelers in de markt. Sterker nog, Freshweb.nl is ervan overtuigd dat haar grootste troef ligt in het feit dat zij zo flexibel is als een kleine ondernemer, maar toch een landelijke speler is.

Waar de rest stopt, beginnen wij

Service staat voorop; Freshweb.nl laat zich niet beperken door standaard procedures, maar zoekt naar oplossingen om de maximale service ook daadwerkelijk te leveren. Wij zijn dan ook 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u bereikbaar voor bestellingen en elke dag tot 23.00 uur voor vragen, opmerkingen of klachten. Neem gerust contact op via klantenservice@freshweb.nl of 0900-freshweb.